Αρχική > Ο συνδυασμός > Διαμαντής Καρκαντελίδης

<< Επιστροφή

Διαμαντής Καρκαντελίδης

  • Τ.Πρόεδρος του παρτήματος Εύβοιας

          της ένωσης ελλήνων φυσικών

 

  • Τ. Πρόεδρος της Ένωσωσης Φροντιστών Εύβοιας

 

  • Γραμματέας του Συλλόγου  Ερ. Αλιεων

          <Ο Ποσειδων>

 

  • Υποστηρικτής της  Greenpeace και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
 
 

top