Αρχική > Ο συνδυασμός > Γιώργος Π. Γιαννούκος

<< Επιστροφή

Γιώργος Π. Γιαννούκος

Γεννήθηκε το 1956 στην Αυλίδα

Τελείωσε την σχολή μηχανολόγων εργοδηγών

Εργάστηκε στα τσιμέντα Χαλκίδας για 35 χρόνια

Εκλέγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1987 μέχρι σήμερα

Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση από διάφορα αξιώματα

Αντιπρόεδρος κοινότητας Βαθέως

Πρόεδρος Συμβουλίου περιοχής Αυλίδας

Σήμερα Αντιδήμαρχος Δήμου Αυλίδας

 
 

top