Αρχική > Ο συνδυασμός > Ελένη Λαμπροπούλου

<< Επιστροφή

Ελένη Λαμπροπούλου

Εργάστηκε στον ΟΑΕΔ και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με προγράμματα απασχόλησης καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι γνώσεις και η εμπειρία που απέκτησε στα πλαίσια της εργασίας της , την κατέστησαν ικανή να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία την τεχνική εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση.

Μοναδική της επιδίωξη να συμβάλλει με τις γνώσεις της στη διαμόρφωση ανθρωπίνου δυναμικού με ικανότητες προσαρμογής στις νέες συνθήκες εργασίας.

Έχει επίσης ασχοληθεί επισταμένα και συστηματικά με τα προβλήματα των αλλοδαπών και την ομαλή ένταξη τους στην Ελληνική Κοινωνία .
 
 

top