Αρχική > Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - Τοπικές Δράσεις Αντίστασης στην Κρίση και την Ύφεση

·        ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και ΔΡΑΣΗΣ με τους Επιστημονικούς και Οικονομικούς φορείς της πόλης.

·        Επικαιροποίηση και αναπροσανατολισμός του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(MASTER PLAN), με στόχο την άμεση οικονομική και κοινωνική ανακούφιση της περιοχής και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

·        Λειτουργία αποτελεσματικής Μονάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

·        Στρατηγική υποστήριξη επιχειρηματικών προσπαθειών υψηλής προστιθέμενης αξίας

·        Υποστήριξη δράσεων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

·        Υποστήριξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

·        Ανάπτυξη σύγχρονου Εκθεσιακού Χώρου που θα υποκαταστήσει το παζάρι της Αγίας Παρασκευής και θα ενισχύσει μορφές εμπορίου που μπορούν να φέρουν προστιθέμενη αξία στην πόλη.

·        Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) στο Πέϊ Δοκού: επίσπευση διαδικασιών για το ξεμπλοκάρισμα της κατασκευής και άμεσης λειτουργίας του.

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 • Αναδιοργάνωση και Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου

·        Επέκταση της Λειτουργίας Κοινωνικών Παντοπωλείων και Προγραμμάτων Αναδιανομής Ρούχων και Παιχνιδιών.

·        Προγράμματα σίτισης, βραχυχρόνιας στέγασης και πολλαπλής υποστήριξης για άπορους, αστέγουςκαι άλλες Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

 • Διεκδίκηση της συνέχισης και επέκτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 • Ιατρικοκοινωνικό Κέντρο Τσιγγάνων: Επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργίας του.
 • Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου Βρεφονηπιακών Σταθμών: με προτεραιότητα στα Δ.Δ. που δεν διαθέτουν δομές, με αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης.
 • Αποτελεσματική μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.): οδεύσεις, πεζοδρόμια, επιτήρηση χώρων στάθμευσης, προσβασιμότητα κτηρίων, δημιουργία δομών εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
 • Δημιουργία ΝΕΩΝ και αναβάθμιση των υφισταμένων ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ

 

3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Στρατηγική αναβάθμιση της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης του Δήμου: για την αποτελεσματική και διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση προγραμμάτων και Υποτροφίες Δια βίου εκπαίδευσης
 • Έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Συντονισμένη προσπάθεια για Προσέλκυση Νέων και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Δομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Αναβάθμιση και συντονισμένη προβολή της ΕΣΤΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ και όλων των Μορφωτικών Δομών που διαθέτει ο Δήμος.
 • Υποστήριξη της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας Τεχνολογικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης
 • Αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής: ευκαιρίες και κίνητρα για όλους τους μαθητές ώστε να ανακοπεί η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.
 • Άμεση Αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων των Δημόσιων Δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (θέρμανση, καθαριότητα, οδική και κτιριακή ασφάλεια κλπ)

 

 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ προς την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, την ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Περιβάλλοντος.

·        Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης για την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας(γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, ενέργεια θαλάσσιων ρευμάτων, αξιοποίηση βιομάζας κλπ) προς όφελος της πόλης και του Δήμου,

 • Δημιουργία Φόρουμ Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την ενεργητική συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά προγράμματα.
 • Άμεση Ενεργειακή Επιθεώρηση των κτιρίων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων: παρεμβάσεις για μείωση ενεργειακού ίχνους και προετοιμασία για χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Σταδιακή αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων του Δήμου με υβριδικά ή αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
 • Αποκατάσταση και ανάδειξη Αλυκών Ν. Λαμψάκου (αξιοποίηση υδροβιότοπου της έκτασης).
 • Αποκατάσταση και ανάδειξη υδροβιότοπου Γλύφας.
 • Αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού και προστατευόμενου υγροβιότοπου Κολοβρέχτη, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους

 

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 • Χρήση νέας τεχνολογίας στην καθαριότητα: Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, νέες μορφές τηλεπικοινωνιών.
 • Σύγχρονος Κανονισμός Καθαριότητας και πιστή εφαρμογή του
 • Επέκταση των δράσεων ανακύκλωσης, προστασία των υφιστάμενων δικτύων και κάδων από την κακή χρήση και τις λεηλασίες.
 • Αναδιοργάνωση και ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων και υλικών μέσων του τομέα καθαριότητας του Δήμου.
 • Ίδρυση «Δικτύου Καθαρής Πόλης» με περιβαλλοντικούς φορείς,  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ευαισθητοποιημένους πολίτες σε κάθε γειτονιά.
 • Καθαρισμός και αναβάθμιση των ακτών με στόχο την απόκτηση Γαλάζιων Σημαιών.
 • Διαρκής Εκπαίδευση των πολιτών και των εργαζομένων του Δήμου σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 • Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης και Υποδείξεων για την Καθαριότητα.
 • Ανάδειξη και δενδροφύτευσηημιορεινών όγκων και δασικών εκτάσεων Φύλλων, Αφρατίου, Χαλκίδος, Λαμψάκου, Αυλίδας, Ανθηδώνας και Ν. Αρτάκης.
 • Αξιοποίηση και ολοκλήρωση του έργου του αλσυλλίου της Κανήθου
 • Ανάδειξη και διαμόρφωση των αλσυλλίων Μπαταριά και Αγίας Μαρίνας.
 • Ανάπλαση ιδιοκτησιών ΟΣΕ - Αποκατάσταση παλαιών Λατομείων
 • Δημιουργία νέων πλατειών και παιδικών χαρών, ανάπλαση και συντήρηση.
 • Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Λιανής Άμμου με οικολογική ευαισθησία.
 • Πεζοδρόμια, οδεύσεις, προσβασιμότητα: επανασχεδιασμός και συντήρηση.
 • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο):

o  Επίλυση προβλήματος Σπηλαιώσεων λιμένα & παραλίας Χαλκίδος

o  Τοποθέτηση πλωτών προβλητών όπου είναι αναγκαίο και εφικτό.

o  Αναβάθμισηλιμένος Χαλκίδας - Καθαρισμόςλιμανιού Ν. Αρτάκης.

o  Αναβάθμιση και αξιοποίηση του κάτω διαζώματος στοΚρηπίδωμα για εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές & αθλητικές δράσεις.

o  Αξιοποίηση Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου για δράσεις τουρισμού, ναυταθλητισμού και ψυχαγωγίας.

o  Αναπλάσεις σε όλο το μήκος της παραλίας της Νέας Αρτάκης.

o  Αντικατάσταση γκρεμισμένων τοιχίων αντιστήριξης από Βαθύ έως περιοχή Μόρφα)

 • ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ(Κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία, Προσβολή της Αισθητικής, Απαξίωση και υποβάθμιση της περιοχής κλπ) ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ:

o   Απόδοση του χώρου για χρήση από τον λαό της Χαλκίδας για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι να βρεθούν πόροι, να οριστικοποιηθούν οι μελέτες ανάπλασης και αξιοποίησης.

o   Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την επιλογή χρήσεων και μορφής που θα παραπέμπουν όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στο μέλλον αυτής της πόλης.

o   Μορφές και διαδικασία αξιοποίησης που θα εγγυώνται την διαφάνεια, σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον Δήμο και τους Χαλκιδέους και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για όλη την πόλη.

 

 

 

 

6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ – Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)

Δ.Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ

·        Ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ. και επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης Βασιλικού

·        ΕφαρμογήΣχεδίου Πόλης Ν. Λαμψάκου

ΑΥΛΙΔΑΣ

·        Ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. Αυλίδας – Φάρου – Παραλ. Αυλίδας και Βαθέως

Ν. ΑΡΤΑΚΗ

·        ΓενικόΠολεοδομικό Σχέδιο ολοκλήρωση

·        Χωροθέτηση ΒΙΠΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

·        Ξεμπλοκάρισμα σχεδίων πόλης Α΄ και Β΄ κατοικίας

·        Ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ. με πράξεις εφαρμογής

·        Μεταφορά φυλακών Χαλκίδας εκτός σχεδίου πόλεως

·        Ανάπλαση και ανάδειξη μεσαιωνικής πόλης “Αγίας Παρασκευής

·        Εφαρμογή Σ.Π. Χαλκίδος στην Νότια Είσοδο

·        Ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου τηςΔημοτικής Αγοράς και της πλατείας αγοράς σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

ΑΝΘΗΔΩΝΑ:Γενικό ΠολεοδομικόΣχέδιο.

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ: Αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, εναλλακτικά μέσα κυκλοφορίας, προσβασιμότητα όλων των πολιτών στο κέντρο, προστασία του περιβάλλοντος, δίκτυο πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ προς Βόρεια και Νότια Εύβοια

·        Παράκαμψη Χαλκίδας - Νέας Αρτάκης: Θα ασκηθεί κάθε προσπάθεια ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα των παρακάμψεων.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

·        Παραποτάμια οδοποιία (Βασιλικό – Αφράτι – Πισσώνα)

·        Υψηλή γέφυρα –Ριτσώνα – Κτυπάς – Δροσιά – Λουκίσια – Εθνική οδός.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

·        Διανοίξεις νέων οδών, εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως, βελτίωση - συντήρηση υφισταμένου δικτύου, Αγροτική οδοποιία, Ασφαλτοστρώσεις οδών, Κατασκευή πεζοδρομίων στους δρόμους που συνδέουν τα Δ.Δ.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ - ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

·        Χαλκίδα – Ν. Λάμψακος – Αγ. Νικόλαος – Λευκαντί

·        Χαλκίδα – Έξω Παναγίτσα – Μάνικα – Ν. Αρτάκη

·        Χαλκίδα – Άγιος Μηνάς – Αλυκές – Λουκίσια – Σκορπονέρια

·        Χαλκίδα – Σιδηροδρομική γραμμή – Παραλ. Αυλίδος – μέχρι όρια Δήλεσι

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ: Πλατειών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων, δημοτικών οδών και οδών σύνδεσης Δ.Δ.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  Δ.Δ. Ληλαντίων

·        Αποχέτευση – ομβρίων και λυμάτων – αποπεράτωση δικτύου.

·        Αποκατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης.

·        Αντιπλημμυρικήπροστασία του Λήλαντα

·        Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης Ληλαντίου Πεδίου.

Αυλίδας

·        Αποπεράτωση – κατασκευή αγωγού ύδρευσης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

·        Κατασκευή δικτύου λυμάτων και σύνδεση με τον Βιολογικό Χαλκίδας.

·        Δίκτυο ομβρίων.

Ν. Αρτάκης

·        Αποπεράτωση του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων.

·        Αντικατάστασησωλήνων παλαιού δικτύου ύδρευσης.

·        Σύνδεσηδικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης με το δίκτυο Χαλκίδας.

·        Αντιπλημμυρικάέργα.

·        Ύδρευσητης βιοτεχνικής περιοχής.

Χαλκίδας

·        Επέκτασηβελτίωση και συντήρηση δικτύου αποχέτευσης  ομβρίων και λυμάτων.

Ανθηδώνας

·        Αντικατάστασηεσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δροσιάς.

 

 

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Α) Νέες Τεχνολογίες

 • Στρατηγική επιλογή για την Χρήση νέων τεχνολογιών σε όλες τις υπηρεσίες και άμεση εκπαίδευση του προσωπικού

·        Αξιοποίηση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των Δικτύων Πληροφορικής που είχε κατασκευάσει ο Δήμος Χαλκιδέων μέσω ΚΠΣ και ΕΣΠΑ

 • Άμεση διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου με την χρήση ευρυζωνικών δικτύων και φθηνών επικοινωνιών μέσω internet
 • Ολοκληρωμένη Μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου με την χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων: GPS, Συστήματα Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM), Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) κλπ
 • Δημιουργία ισχυρού Δικτύου WI-FI για δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο Ίντερνετ σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
 • Εφαρμογές Τηλεματικής για ενημέρωση - πληροφόρηση επισκεπτών και πολιτών.
 • Αξιοποίηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου για αμφίδρομη λειτουργία με τους πολίτες και τις δημοτικές υπηρεσίες

 

Β)  Οργάνωση και Συντονισμός

·        Μελέτη και αξιοποίηση των Δημαρχιακών Κτιρίων των πρώην Δήμων με στόχο την παραγωγική χρήση τους από τις υπηρεσίες και την κοινωνία και μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου Χαλκιδέων.

·        Ένταξη στο Οργανόγραμμα του Δήμου των νέων καινοτομικών δομών (Τοπικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΛΠ).

·        Αναθεώρηση και Βελτίωση του Οργανογράμματος: με στόχο την διαρκή ορθολογική και αξιοκρατική αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των υλικών μέσων.

·        Εξασφάλιση αποτελεσματικών επικοινωνιών μεταξύ όλων των Υπηρεσιών του Δήμου

 

Γ) Εξυπηρέτηση του πολίτη

·        Δημοτική Τηλεφωνική Γραμμή Πολλαπλών Λειτουργιών: εξυπηρέτησης πολιτών, παραπόνων, καταγγελιών, διαβούλευσης, πληροφόρησης.

·        ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (fast track): για τις υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη

 

Δ) Διαφάνεια και Διαρκής Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

·        Δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των αποφάσεων και συμβάσεων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

·        Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης: με απλή μεθοδολογία ο πολίτης θα αξιολογεί και θα κάνει υποδείξεις για βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου.

 

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

·        Δημιουργία Πολιτιστικού – Συνεδριακού Πολυχώρου με θεατρική σκηνή.

·        Λειτουργία Θεματικών Φεστιβάλ: Θεάτρου, μουσικής (πχ τζάζ, σύγχρονα μουσικά ρεύματα κλπ), χορού κλπ

·        Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ξηρόπολης (Λευκαντί).

·        Ανάπλαση λόφου Παραλίας Αυλίδας, ανάδειξη αρχαιολογικού χώρουΑρτέμιδος, μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων, δημιουργία μουσείου.

·      &

 
 

top